MESTERESTI MESTERESTI

0749 123 452

Regulament concurs 10 ani

MESTERESTI a implinit 10 ani de existenta, 10 ani in care a fost alaturi de tine si s-a dezvoltat astfel incat sa-ti ofere o experienta de shopping online cat mai placuta. Pentru a sarbatori cum se cuvine, iti oferim ocazia de a castiga 1.000 de lei pe cere ii poti folosi ulterior pentru achizitionarea oricarui produs de pe site-ul nostru.

Ce trebuie sa faci?

  • Da SHARE imaginii de concurs pe contul tau de facebook!

Mai simplu de atat nici ca se poate!

Regulamentul oficial al Concursului „MESTERESTI de 10 ani”

Sectiunea1. Organizatorul concursului

Organizatorul concursului „MESTERESTI de 10 ani” (denumit in continuare Concurs) este compania  SC Consecutiv SRL, (denumita in continuare Organizator), cu sediul in Strada Sfantul Lazar nr. 27, localitatea Iasi, judetul Iasi, cod postal 700045. Respectarea regulilor din prezentul regulament este obligatorie pentru toti participantii. Prin inscrierea la concurs, participantul declara expres ca a citit, a inteles si este de acord cu termenii si conditiile prezentului regulament.

Regulamentul oficial este adus la cunostinta publicului pe site-ul www.mesteresti.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau schimba regulamentul fara notificare prealabila.

Acest concurs nu este sponsorizat, administrat sau asociat cu Facebook.

Sectiunea 2. Locul si durata desfasurarii concursului

Concursul se va desfasura in perioada 10 Iunie – 10 Iulie 2017 pe pagina de Facebook a Organizatorului, https://www.facebook.com/mesteresti.ro/

Sectiunea 3. Drepturi si conditii de participare

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezentate in acest regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor regulamentului. Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de regulament. Dreptul de participare la Concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale. Pentru a se inscrie in Concurs, participantii trebuie sa detina un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume/prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator, va puteti crea un cont nou, la adresa:  https://facebook.com/.

In cazul constatarii folosirii unor conturi de Facebook special create pentru fraudarea acestui concurs, participantii respectivi vor fi descalificati.

Sectiunea 4. Protectia datelor personale

Participarea la aceast Concurs confirma acceptarea neconditionata a fiecarui participant ca datele sale, care au caracter personal, sa poata fi facute publice si folosite de Organizator in scop publicitar, nelimitat teritorial si/sau temporal, precum si prin utilizarea oricarei modalitati de promovare (ex. internet, afisaj stradal etc.).

Prin participarea la Concurs, participantii accepta in mod neconditionat si explicit ca datele personale de identificare sa fie utilizate si stocate intr-o baza de date, aceasta putand fi folosita de catre Organizator sau subcontractanti ai acestora, ulterior, in cadrul altor aplicatii similare, de marketing direct, pentru publicarea datelor cerute de lege in cazul acordarii premiului etc.

Organizatorul poate face publice informatiile privind numele participantilor si orice alte date pe care le considera necesare.

Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul la opozitie.

Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre Organizator in modul expus in paragraful anterior.

Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricarei informatii sau corespondenta, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa la adresa Organizatorului.

In vederea exercitarii drepturilor sus mentionate, persoana vizata poate solicita Organizatorului acest lucru, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

Sectiunea 5. Desfasurarea concursului

Concursul se desfasoara doar online, pe pagina de Facebook Mesteresti.ro, https://www.facebook.com/mesteresti.ro/ .

Utilizatorii se pot inscrie in concurs, astfel:

  • Intra pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/mesteresti.ro/
  • Da SHARE imaginii de concurs

Se va extrage castigatorul, prin tragere la sorti, folosind site-ul http://random.org .

Sectiunea 6. Premiul concursului

Se va acorda un singur premiu, pentru concursul desfasurat in perioada 10 Iunie – 10 Iulie 2017, constand in:

  • Un voucher in valoare de 1.000 lei, valabil 90 de zile de la anuntarea castigatorului, pe site-ul https://www.facebook.com/mesteresti.ro/ .

Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu un alt premiu si nici nu se va putea acorda contravaloarea lui in bani. In cazul refuzului potentialului castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, refuza premiul expres si neechivoc sau manifesta o atitudine similara etc.), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform regulamentului, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

In acest caz, Organizatorul va relua procesul tragerii la sorti a participantilor. Voucher-ul poate fi folosit intr-o singura sesiune de cumparaturi, pe site-ul www.mesteresti.ro

In cazul in care valoarea produselor alese este mai mica de 1.000 lei, castigatorul nu va putea beneficia de contravaloarea dintre suma voucher-ului si totalul comenzii.

In cazul in care valoarea produselor alese este mai mare de 1.000 lei, castigatorul poate plati cash diferenta.

Sectiunea 7. Desemnarea castigatorului si predarea premiului

Prin intermediul unui screenshot se va anunta fericitul castigator desemnat cu ajutorul site-ului http://random.org .

Castigatorul va fi anuntat in data de 11 Iulie 2017, pe pagina de facebook a Organizatorului.

Dupa anuntarea castigatorului, acesta are la dispozitie 72 de ore pentru a contacta Organizatorul la numarul de telefon: 0749123457.

Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorului din motive care nu tin de el.

Premiul va fi distribuit numai la adrese de pe teritoriul Romaniei.

Sectiunea 8. Incetarea concursului

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 10 Iulie 2017, ora 23:59 si poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment de forta majora – orice eveniment extern, imprevizibil si inevitabil care impiedica in mod obiectiv si fara nici o culpa din partea debitorului, derularea concursului.

Sectiunea 9. Limitarea raspunderii

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei promotii.

Organizatorul Concursului nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra bonurilor fiscale, cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu acest Concurs, exceptie facand cele prevazute de O.G. 99/2000 aprobata prin legea 650/2002.

In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestui Concurs, decizia comisiei este definitiva.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: aplicatii cu date incomplete sau/si incapacitatea tehnica a utilizatorului de a termina inscrierea in acest Concurs.

Nicio eroare in acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor.

Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de scriere cu acuratete a datelor sau alte erori referitoare la validitatea datelor sau erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).

Sectiunea 10. Litigii

In cazul unor litigii aparute intre organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti competente din municipiul Iasi.

Parerea cumparatorilor:

Roxana Ionescu din Corbeanca, Ilfov
Gardul s-a dovedit a fi de calitate și băieții înțelegători. Chiar dacă strada era impracticabilă, și-au dat interesul să descarce aproape de casa mea.
Bobuț Lucian din Nufărul, Tulcea
Livrarea foarte promptă! Voi mai cumpara de la dvs! Vă recomand tuturor!
Transportul gratuit binevenit, șoferi competenți și binevoitori.