Ce este energia verde?

Ce este energia verde?

Confortul de care ne bucurăm astăzi nu ar fi existat fără exploatarea diferitor surse de energie, care au condus la creșterea nivelului de trai al populației. Astăzi, grija principală începe să se îndrepte asupra mediului înconjurător, iar sursele de energie clasice, precum combustibilii fosili, nu doar că sunt epuizabile, ci au și un impact negativ asupra mediului.

Energia verde devine așadar energia viitorului. Fiind generată din resurse naturale, energia verde nu dăunează mediului înconjurător și contribuie la îmbunătățirea calității vieții oamenilor și animalelor.

În cele mai multe cazuri, energia verde provine din surse regenerabile. Diferența între cele două este că în timp ce unele surse de energie regenerabilă pot avea un impact negativ asupra mediului, energia verde nu poluează și evită utilizarea operațiunilor de foraj sau miniere care ar putea afecta ecosistemele.

Surse regenerabile de energie

În categoria surselor regenerabile de energie verde putem include următoarele tipuri:

 • energia solară - sursă gratuită și infinită, energia solară poate fi stocată ușor cu ajutorul panourilor fotovoltaice ce reușesc să capteze lumina și să o transforme în curent electric;
 • energia eoliană - potrivite pentru zonele în care vântul suflă frecvent și cu putere, eolienele sunt ușor de exploatat și au costuri mici;
 • energia hidroelectrică - sursă inepuizabilă și sigură, puterea apei este unul dintre cele mai utilizate moduri de a produce energie electrică, prin intermediul hidrocentralelor;
 • energia geotermală - pământul este o sursă importantă de energie regenerabilă inclusiv din interior, temperatura mare la adâncimea de peste 100 metri fiind și ea utilă pentru obținerea energiei electrice.

Energii regenerabile - avantaje și dezavantaje

Principalele avantaje de care se bucură sursele de energie regenerabilă verzi sunt:

 • resurse inepuizabile;
 • nu necesită întreținere costisitoare;
 • prietenoase cu mediul înconjurător;
 • ajută la reducerea risipei;
 • siguranță în exploatare;
 • pot oferi independență energetică;
 • pe termen lung reduc cheltuielile legate de furnizarea energiei electrice.

Printre dezavantajele surselor de energie regenerabilă se numără:

 • costuri mari de implementare;
 • nu sunt constante;
 • pot necesita spații mari de instalare și exploatare;
 • pot fi influențate politic.

Chiar dacă prezintă și câteva dezavantaje, sursele de energie regenerabilă verde vor fi importante pentru generațiile viitoare. Acestea nu doar că oferă o alternativă la sursele care se vor epuiza la un moment dat, ci protejează și mediul înconjurător. 

Pentru a veni în ajutorul consumatorilor casnici, guvernul oferă programe de finanțare cu ajutorul cărora să fie redusă cantitatea totală de gaze cu efect de seră, astfel că se încurajează utilizarea acestor surse de energie.


← Înapoi la blog

Meșterești